Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Quan hệ cổ đông

Kamix Group luôn quan niệm nhân tài là chìa khóa thành công và là tài sản quý giá nhất của Công ty. Chúng tôi luôn có những chƣơng trình phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, không ngừng nâng cao công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đảm bảo đáp ứng tối đa các yêu cầu công việc và xu hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Các cán bộ nhân viên luôn làm việc với tinh thần và năng suất cao sẵn sàng đóng góp công sức vào sự phát triển chung của Công ty.

Kamix Group tin tƣởng rằng, với tập thể đoàn kết, vững mạnh và một quyết tâm cao, chắc chắn trong tƣơng lai chúng tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đem lại lợi ích ngày càng phát triển cho các bên hợp tác, luôn đồng hành, sát cánh cùng Quý Khách hàng

Lộ trình tăng vốn

 

Từ những thành quả đạt được, Công ty Cổ phần Đầu tư Kamix Group hiện nay đã trở thành doanh nghiệp có nguồn tài chính mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt dự án, cung cấp dịch vụ chất lƣợng đến với khách hàng.

Tổng giá trị tài sản của Công ty luôn ở mức cao, đảm bảo cơ cấu vốn điều lệ phù hợp với mô hình kinh doanh nhƣ hiện nay, kết quả hoạt động kinh doanh hằng năm đều đạt từ 15% trở lên và đều có mức tăng trưởng ổn định.
20