Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

CEO Kabuild: “Cộng sự của tôi không nhất thiết phải là những người giỏi xuất chúng nhưng nhất định họ phải có ước mơ lớn.”

CEO Kabuild kiêm chủ tịch Kamix Group cho biết những quan điểm thú vị khi tuyển dụng nhân sự. CEO Châu Ngọc Hải tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán Đại Học Tây Nguyên nhưng lại bén duyên ngành vật liệu xây dựng tại Hà Nội. Anh hiện là Giám đốc công ty CPXD […]

13/03/2021

Tin tức