Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

KAMIX CAPITAL

KAMIX CAPITAL thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Kamix Group, là đơn vị đầu tư tài chính, môi giới tài chính với nhiều hình thức, lĩnh vực.
Được dẫn dắt bởi đội ngũ ban lãnh đạo tài ba, quyết đoán, luôn hoạch định những chiến lược, hướng đi đúng đắn, KAMIX CAPITAL ngày càng khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong lĩnh vực đầu tư, môi giới tài chính.

05/10/2020

Tin tức